Partnered Events

3rd Iran Mines & Mining Industries Summit

19 January 2018
Tehran

Event Description

پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین و دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران، که با حضور گسترده شرکتهای ایرانی و بین المللی ذیربط در تهران برگزار گردید، افتخار دارم برگزاری سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران”توسعه و سرمایه گذاری” (3rd IMIS) تحت نظارت سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و توسط شرکت همایش سازان امروز را در روزهای 30-29 خرداد 1397 در تهران اعلام نمایم. بر اساس اهداف اصلی برنامه توسعه پنج ساله ششم (1401-1395) میزان متوسط رشد سالیانه، هشت درصد در نظر گرفته شده است. در این راستا بخش معدن و صنایع معدنی باید سالیانه 12 درصد رشد نماید. برای توسعه جامع این بخش که قطعا دارای نقش محوری در دستیابی به اهداف برنامه توسعه ششم، رونق مجدد اقتصادی، متنوع سازی تولیدات و کاهش اتکا به صنایع نفت و گاز می باشد، اقدامات زیر باید مد نظر قرار گیرد: